Een senior om mee te sparren

Ik heb door de jaren heen op alle niveaus gewerkt. Van teamleider tot bestuurder. De afgelopen jaren vooral als eindverantwoordelijk verandermanager. De eisen die tegenwoordig gesteld worden aan een manager maar ook aan de freelancer zijn veel zwaarder geworden en de werkomgeving is veel complexer. Ik heb ondervonden hoe ondersteunend het kan zijn als iemand met je meedenkt in de uiteenzettingen die je moet gaan.

Ik ben bekend met zowel de cure, de care alsook het bedrijfsleven. In de non profit heb ik gewerkt in de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, de v&v, de ggz, ouderenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke dienstverlening, kenniscentra, schuldhulpverlening, vrouwenhulpverlening. In het bedrijfsleven heb ik gewerkt in de media en vastgoed.

Op dit moment begeleid ik diverse organisaties; toezichthouders, bestuurders, directeuren en managers om op een goede manier door deze lastige periode met veel veranderingen te komen.

Mijn voorkeur gaat uit naar complexe situaties of uiteenzettingen. Ik kan je ondersteuning bieden door mijn ‘kennis van zaken’, door mee te denken bij het maken van je probleemanalyse, en ik help je bij het zoeken naar oplossingsrichtingen en -strategieën. Hierbij zal ik voortdurend het zelflerend vermogen aanboren en vergroten.